Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Шевченко Н. О. Історія і культура Київської Русі у науковій спадщині М. О. Максимовича.

Шевченко Н. О. Історія і культура Київської Русі у науковій спадщині М. О. Максимовича. – Переяслав-Хмельницький, . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА406112

Мова видання: українська

Автореф. дис…. канд. іст. наук: 07.00.06 / Шевченко Наталія Олександрівна; Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди».

Категорії

Автор: Шевченко Н. О.

Предмет: Нові надходження