Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Історія давньої зброї.

Історія давньої зброї. – Київ : Ін-т історії України, . – 296, [11] с. : іл., табл.

Бібліотеки: НБУВ: ВС59525

Мова видання: українська

Історичний період: 2014 р.

Дослідження, 2014 / Ін-т історії України НАН України, Нац. війск.-іст. музей України М-ва оборони України; [упоряд. Д. Тоїчкін; редкол.: М. Ф. Дмитрієнко (голова) та ін.].

Категорії

Предмет: Нові надходження