Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Боляновський А. В. Іноземні військові формування у Збройних силах Німеччини (1939 - 1945 рр.).

Боляновський А. В. Іноземні військові формування у Збройних силах Німеччини (1939 - 1945 рр.). – Л., . – 36 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА401854

Мова видання: українська

Історичний період: 1939 – 1945 рр.

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.02 / Боляновський Андрій Валентинович; Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав.

Категорії

Автор: Боляновський А. В.

Предмет: Нові надходження