Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Рахно К. Ю. Глиняні вироби в календарній обрядовості слов’янських етносів (на прикладі свистопляски та ренкавки).

Рахно К. Ю. Глиняні вироби в календарній обрядовості слов’янських етносів (на прикладі свистопляски та ренкавки). – Львів, 2015. – 42 с.

Бібліотеки: ЦНБ: РА419377

Мова видання: українська

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.05 / Рахно Костянтин Юрійович; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича, Ін-т народознавства.

Категорії

Автор: Рахно К. Ю.

Предмет: Нові надходження