Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Гриценко А. П. Формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії.

Гриценко А. П. Формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії. – Київ, . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА417726

Мова видання: українська

Автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Гриценко Андрій Петрович; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки.

Категорії

Автор: Гриценко А. П.

Предмет: Нові надходження