Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Герасим П. В. Етнокультурні процеси в античних містах-державах Північного Причорномор’я в VI-I ст. до н.е.: історіографія проблеми.

Герасим П. В. Етнокультурні процеси в античних містах-державах Північного Причорномор’я в VI-I ст. до н.е.: історіографія проблеми. – Київ, 2014. – 17 с.

Бібліотеки: ЦНБ: РА410238

Мова видання: українська

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасим Петро Васильович; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.

Категорії

Автор: Герасим П. В.

Предмет: Нові надходження