Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Savvides A. G. C. Bizantium in the near East: its relations with the Seljuk sultanate of Rum in Asia Minor, the armenians of Cilicia and the mongols: A.D. 1192 – 1237.

Savvides A. G. C. Bizantium in the near East: its relations with the Seljuk sultanate of Rum in Asia Minor, the armenians of Cilicia and the mongols: A.D. 1192 – 1237. – Thessaloniki: .

Мова видання: англійська

Історичний період: 1192 – 1237 рр.

«Візантія на Близькому Сході: її зносини з сельджуцьким Румським султанатом в Малій Азії, вірменами в Кілікії та монголами: 1192 – 1237 рр.»

Категорії

Автор: Савідес А.

Географічний об’єкт: Кілікія

Предмети (4): Візантія, Інші питання історії вірмен в Україні, Монгольська імперія, Політична історія Монгольської імперії