Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Беларусь і Германія.

Беларусь і Германія. – .

Бібліотеки: НБУВ: ВА810180

Мова видання: українська

Історичний період: 2013 р.

Гісторыя і сучаснасць : матэрыялы міжнар. навук. канф. (Мн., 5 крас. 2013 г.) / Мн. дзярж. лінгвіст. ун-т, Ін-т гісторыі НАН Беларусі Вып. 12.

Категорії

Предмет: Нові надходження