Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Диба Ю. Батьківщина Святого Володимира.

Диба Ю. Батьківщина Святого Володимира. – Львів : Колір Про, . – 483 с. : іл.

Бібліотеки: НБУВ: ВА784541

Мова видання: українська

Історичний період: 10 ст.

Волинська земля у подіях X століття : (міждисциплін. нариси ранньої історії Руси-України).

1. Відомості про народження Володимира Святославовича та його родовід по матері 22

§ 1. Свідчення найдавніших літописів 23

§ 2. Свідчення Ніконовського та Архангелогородського літописів 28

§ 3. Повідомлення С. Герберштейна, М. Стрийковського та В. Татіщева 31

§ 4. Билинні персонажі родоводу Володимира Святославовича 33

§ 5. Географічні орієнтири літописних та леґендарних повідомлень про родовід та місце народження Володимира Святославовича 38

2. Відомі варіанти локалізації місця народження Володимира Святославовича 44

§ 1. В. Татіщев про псковську батьківщину Володимира Святославовича та житійна версія народження св. Ольги 45

§ 2. Псковська краєзнавча версія народження Володимира Святославовича 48

§ 3. Київська версія локалізації Будятиного села 51

§ 4. Гомельська версія локалізації Будятиного села 53

§ 5. Деревлянська версія походження Малка Любчанина і волинська географія деревлянських подій у Я. Длуґоша 54

3. Низкиничі та родова леґенда Киселів-Святольдичів 62

§ 1. Найдавніші відомості про рід Киселів та його маєтність – село Низкиничі 63

§ 2. Набута леґенда Киселів-Святольдичів та етимологія родового прізвища 66

§ 3. Давня основа герба Киселів та його “барокізація” 72

§ 4. Низкиничі та варяго-руська топоніміка Побужжя 79

4. Волинські Будятичі та Калусів у світлі відомостей про родовід і місце народження Володимира 82

§ 1. Волинські Будятичі та ототожнення їх з літописним Будятиним селом 83

§ 2. Добриня Резанович, волинські Резановичі та воєвода Козарин 86

§ 3. Родовід Малковичів 90

§ 4. Авункулат і народження Володимира Святославовича в родинних маєтностях матері 95

§ 5. Село Калусів (Гряди) і повідомлення С. Герберштейна та М. Стрийковського про Малка-Калусу 97

5. Історичний контекст відправлення Малуші з Києва до Будятиного села 108

§ 1. Дата народження Володимира Святославовича 109

§ 2. Вислання Малуші з Києва в контексті місійної діяльности єпископа Адальберта 113

§ 3. Релігійна ситуація на північних околицях Руси 116

§ 4. Антихристиянський терор та його сліди на Волині 120

6. Ольжина “деревлянська помста” і похід на волинську Лугу 947 року 128

§ 1. Проблема інкорпорації Києвом Волинської землі та похід Володимира “к Ляхомъ” 981 року 129

§ 2. Реформаторська діяльність княгині Ольги та похід “к Новугороду” 947 року 133

§ 3. Про вірогідність реформ київської адміністрації в Новгородській землі 138

§ 4. Шлях княгині Ольги на волинську Лугу після деревлянської помсти 150

7. Окняження Ольгою Деревлянської та Волинської земель у світлі міжнародних торгових зв’язків 156

§ 1. Торговельний шлях Булгар–Київ–Реґенсбурґ та європейська торгівля Руси 157

§ 2. Буг і Луга та балтійська торгівля Руси 169

§ 3. Торговельні війни на Побужжі Х – початку ХІІ століть 172

§ 4. Погости в басейні Прип’яті та питання окняження й урбанізації Західної Волині 176

8. Похід 947 року та звістка про залишені у Плескові “Ольжині сани” 182

§ 1. Трактування повідомлення про “сани” в Плескові як свідчення мандрівки Ольги на Північ 183

§ 2. Використання саней у поховальному обряді 186

§ 3. Літописне свідчення про ритуальні сани княгині Ольги, залишені в насипі поховального кургану князя Ігоря 192

§ 4. Книжне трактування саней Ольги як реліквії на взірець колісниці св. Константина та Єлени зі скарбниці константинопольської Софії 198

9. ‘Новгород’ літописної звістки 947 року 208

§ 1. Історичні джерела та археологія про початки Новгорода на Волхові 209

§ 2. ‘Немоґард’ – центр уділу Святослав а215

§ 3. Етнонім ‘нукарда’ Аль-Мас’уді 226

§ 4. Південна локалізація Новгорода середини Х століття 232

§ 5. Уділ Святослава – батьківщина Володимира 244

10. Новгород на Лузі та волховсько-бузькі історичні паралелі 254

§ 1. Новгород та ‘Словенська земля’ в етнонімічних переліках ПВЛ 255

§ 2. Заснування Володимира на ‘Словенській землі’ 259

§ 3. Локалізація ‘Новгорода’ у повідомленні Яна Длуґоша 280

§ 4. Новгородські етногенетичні леґенди та їх західноволинські аналоги 284

§ 5. Свідчення про запустіння й відновлення ‘Словенська’ та етапи урбанізації Побужжя VI–X століть 292

11. Християнські традиції Волині 306

§ 1. Християнізація Західної Волині у контексті проблеми великоморавських

та чеських євангелізаційних впливів 307

§ 2. Дуалістичні богомильські впливи на Русі 312

§ 3. Леґенда про хрещення Новгорода на Волхові чи міжконфесійний конфлікт у Новгороді на Лузі? 319

§ 4. Найдавніші храми Володимира і звістка про передання Будятиного села церкві Богородиці 336

12. Володимир та Малуша в українському фольклорі 348

§ 1. Інтерпретація Корсунської леґенди в традиції вшанування Будятицького святого джерела 349

§ 2. Образ Малуші в українській обрядовій поезії 357

§ 3. Правові норми Х століття та елементи тогочасного побуту в колядках про ключницю362

§ 4. Малуша і Володимир в українській обрядовій поезії зимового циклу375

Категорії

Автор: Диба Юрій Романович (1964 р. –)

Діячі (2): Володимир Святий князь (960-і рр. – 1015 р.), Ольга княгиня (– 969 р.)

Географічний об’єкт: Волинське князівство

Предмет: Політичні події Київської Русі