Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Барбаро и Контарини о России: к истории итало-русских связей в 15 в.

Барбаро и Контарини о России: к истории итало-русских связей в 15 в. – Лг.: Наука, г. – 275 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА162860

Мова видання: російська

Вступні статті, переклад та коментарі О.Ч.Скржинської.

1. Записки Йосафата Барбаро. – с. 5 – 28.

2. Історія Тани 14 – 15 ст. – с. 29 – 64.

3. Біографія Йосафата Барбаро. – с. 64 – 85.

4. Записки Амброджо Контаріні. – с. 86 – 96.

5. Барбаро й Контаріні про Москву. – с. 96 – 109.

6. Josaphat Barbaro Viaggio alla Tana. – с. 113 – 136.

7. Йосафат Барбаро Мандрівка до Тани. – с. 136 – 161.

8. Коментар. – с. 161 – 187.

9. Ambrogio Contarini Viaggio in Persia. – с. 188 – 210.

10. Амброджо Контаріні Мандрівка до Персії. – с. 210 – 235.

11. Коментар. – с. 235 – 247.

12. Список літератури. – с. 248 – 254.

Категорії

Автори (3): Барбаро Іосафат (1413 – 1494 рр.), Контаріні Амвросій (1429 – 1499 рр.), Скржинська Олена Чеславівна (1897 – 1981 рр.)

Географічні об’єкти (2): Персія, Тана

Предмети (2): Видання письмових джерел про італійців на Чорному морі, Оповідні джерела 13 – 16 ст.