Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Археологія & фортифікація України [2017].

Археологія & фортифікація України [2017]. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., . – 400 с.

Мова видання: українська

Збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науковопрактичної конференції / [редкол.: О.О. Заремба (відп. ред.) та ін.].

Секція 1. Микола Борисович Петров – дослідник Кам’янеччини. Олег Ольжич – український археолог, поет, політичний діяч

Біляєва С. Біля початків комплексного вивчення історичної топографії Кам’янця-Подільського: з розробок М. Б. Петрова. 9

Мезенцева І. Олег Кандиба. Життя як полум’я. 13

Дзісяк Я. Соціокультурний аспект полігранності особистості Олега Ольжича 19

Секція 2. Давня археологія України

Якубенко О. Трипільська антропоморфна пластика з Тернопільщини (із зібрання Національного музею історії України). 26

Тетеря Д., Прядко О. Нове поселення трипільської культури на Переяславському Лівобережжі. 33

Болтанюк П., Гуцал А., Левінзон Є. Результати розвідки на багатошаровому поселенні в с. Сокіл. 39

Старенький І, Шпаковський С., Зайшлюк Я. Трипільське поселення с. Жванець Кам’янець-Подільського району, епонімна пам’ятка археології – номінант на занесення до попереднього списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 45

Бузян Г., Білоусько В. Пам’ятка трипільської культури Жванець-Щовб: матеріали досліджень 1977-1978 рр. 55

Добрянський В. Пам’ятка касперівської локальної групи етапу CII культури Трипілля-Кукутень поблизу села Бедриківці над Дністром. 63

Могилов О. Могила скіфського воїна з Світловодська. 68

Пеляшенко К. Про деякі особливості планування городищ скіфського часу в Дніпро-Донецькому лісостепу. 73

Захар’єв В. Знахідка з-під с. Ілятка у межиріччі Південного Бугу та Ікви – найсхідніше на сьогодні поховання пшеворської культури України (попередня публікація матеріалів). 80

Вакуленко Л. Три могильники культури карпатських курганів на лівобережжі р. Прут. 83

Юрченко О. До археологічної карти долини р. Броварка на Переяславщині за ранньослов’янської доби. 89

Секція 3. Середньовічна археологія України

Калініченко В., Пивоваров С. Кінська решма з Рухотинського городища (уроч. Корнешти). 100

Петраускас А., Хададова М. Питання дослідження древлянського колодязя в Олевську. 104

Парфенюк Л. Дитинець у Пересопниці: до питання локалізації літописного міста. 107

Прядко О. Давньоруські пам’ятки с. Хоцьки на Переяславщині 111

Дідух Л. Змійовик з Волині в колекції НМІУ. 119

Осипенко М. До питання атрибуції трійників-розподільників золотоординського часу 124

Прохненко І. Питання хронології Середнянського замку. 131

Коротя О. Майдани поблизу с. Залатиха. 137

Ільків М. Порцеляновий посуд у стилі Батавія з Хотинської фортеці (за матеріалами археологічних досліджень 2013-2017 рр.). 141

Старенький І. Комплекс матеріалів з археологічних досліджень по вулиці Зарванській, 7/1 у Кам’янці-Подільському 145

Секція 4. Історія та розвиток фортифікації з найдавніших часів до XVIII cт.

Лук’янченко В. Бійниці на оборонних спорудах стародавнього Києва. 157

Майор Р. Кам’янець-Подільський замок у середині 14 – першій третині 15 ст.: гіпотетична реконструкція. 162

Хоптяр А. Башти Кам’янецького замку кінця XV – першої третини XVI ст.: проблема датування. 170

Осадчий Є. Укріплення Путивльської фортеці (за матеріалами середньовічних зображень міста) 175

Стецюк В. Оборонні синагоги Поділля XVI-XVIII ст.: проблеми типології і тактики. 178

Оконченко О., Оконченко І. Оборонне значення фортифікацій замків Західної України в контексті класифікаційного поділу прийнятого у 17 столітті. 183

Сокирко О. Тактика артилерії козацького війська при облозі й обороні міст другої половини XVII – початку XVIII ст. 188

Брегін О. Історико-краєзнавча характеристика Окопів святої Трійці як видатної пам’ятки фортифікаційного зодчества України 194

Сандуляк В. Передумови будівництва Турецької фортеці в Хотині в 1713-1718 роках 199

Позняков Д. Хотин та Хотинська фортеця на планах європейських картографів XVIII століття. 204

Гурська К. Замки і фортеці на території Кам’янець-Подільського району 214

Вельгій М. Червоногородський замок – видатна архітектурна пам’ятка України. 221

Секція 5. Еволюція фортифікації 19 – 20 ст.

Дацюк О. Мости Київської фортеці. 225

Кузяк А. Капониры Бобруйской крепости. 229

Кузяк А. Артиллерия Новой Печерской крепости 233

Сезин Д., Сезин С. История Кременчугского артиллерийского склада. 243

Ющенко М. Еволюція структури укріплених районів СРСР на прикладі УР-ів КОВО в 1928-1941 рр. 249

В’ялець А. Мінні споруди Могилів-Ямпільського укріпленого району. 257

Зимницький П. Легкі споруди лінії Арпада. 265

Швачко А. Залізобетонні укриття ставки Гітлера «Вервольф» в Україні 271

Секція 6. Пам’ятки військового зодчества сьогодні. Проблеми збереження, реставрації та музеєфікації фортифікаційних споруд. Використання в туристичній діяльності об’єктів фортифікації

Кулішова А., Пагор В. Дослідження та реставрація комплексу споруд Польської брами XV-XVI ст. в Кам’янці-Подільському. 275

Мельничук К. Сучасний стан і перспективи розвитку замків України, як туристичних об’єктів (на прикладі Кам’янець-Подільського замку) 281

Федорів Т. Чортківський замок у контексті діяльності Подільського туристично-краєзнавчого товариства 285

Секція 7. Історіографія та джерельна база археологічних та архітектурно-фортифікаційних досліджень

Баженов Л., Баженов О. Етапи складання і видання археологічних карт Поділля і Південно-Східної Волині (19 – початок 21 ст.). 288

Мазуранчик З. Роль археологічних досліджень у вивченні історії літописного Збаража. 295

Маярчак С. Висвітлення археології Хмельниччини у центральних наукових періодичних виданнях незалежної України. 299

Смірнова С. Колекція ідолів Музею старожитностей. Історіографія досліджень. 307

Сорокіна С., Безкоровайна Ю. Археологічна експозиція Центрального історичного музею ім. Т. Г. Шевченка в Києві (1938-1941 рр.). 316

Сорокіна С., Завальна О. Радієвська Т. Каталоги графа О. О. Бобринського як джерело дослідження походження археологічних колекцій у зібранні Національного музею історії України. 329

Терський С. Археологічні дослідження Львівського історичного музею у Львові та околиці (роботи 1995-2006 рр.). 336

Терський С., Савченко О. Пам’ятки доби Галицько-Волинського князівства: проблеми консервації та збереження на сучасному етапі. 340

Трембіцький А. Ярослав Пастернак (*1892 – †1969) – автор монументальної праці «Археологія України» (до 125 річчя від дня народження). 343

Ганусевич Н. Фортифікації Микулинецького замку через призму історіографічних та археологічних досліджень. 352

Секція 8. Нумізматика. Боністика. 359

Ляшко Ю. Античні монети з берега річки Тясмин. 359

Бакалець О., Пінксевич О. Грошовий обіг на Поділлі у 16 ст. (за скарбовими джерелами) 362

Зразюк З. Діяльність Київського нумізматичного товариства у 19 – поч. 20 ст. 380

Карбовська Ж. Пам’ятні монети України серії «Відродження української державності» (з колекції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника). 386

Родіонова О. Історія надходження грошового знаку «Марка в Америці» Російсько-американської компанії до збірки боністики НМІУ 390

Савіцька Н. Грошова одиниця Туреччини – турецька ліра 20 – 21 ст. (з колекції фондів Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника). 395

Категорії

Предмети (2): Збірники статей з археології, Оборонні споруди України