Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Археологія & фортифікація України [2014].

Археологія & фортифікація України [2014]. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, . – 399 с. : іл., табл.

Бібліотеки: НБУВ: СО33762

Мова видання: українська

IV Всеукраїнська науково-практична конференція Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвячена 180-й річниці від дня народження Володимира Боніфатійовича Антоновича (1834 – 1908) / Хмельниц. облдержадмін., Упр. культури, національностей та релігій облдержадмін. [та ін.]; [редкол.: В. С. Травінський (відп. ред.) та ін.].

Секція 1. Володимир Боніфатійович Антонович – українець, дослідник, громадський діяч. наукова спадщина В.Б. Антоновича

1. Мороз В. В. Б. Антонович – дослідник Поділля. 7

2. Старенький І. Листи Юхима Сіцінського до Володимира Антоновича. 11

3. Трубчанінов С. Вплив археології та місце В.Б. Антоновича у становленні історичної географії як науки та навчальної дисципліни (друга половина XIX – початок XX ст.) 16

4. Ясновська Л. Давньоруські старожитності у науковій спадщині В.Б. Антоновича. 21

5. Кукса Н. Археологічна карта Чигиринщини Володимира Антоновича. 25

6. Мельничук К. Судові справи про чаклунство у XVIII ст. на Поділлі в науковій спадщині В.Антоновича. 26

7. Нечитайло П. Нотатки до спелео-археологічної спадщини В.Б. Антоновича. 30

Секція 2. Давня археологія

1. Рудянин І., Яцечко-Блаженко Т. Палеолітичні археологічні пам’ятки міста Кременця. 36

2. Добрянський В. Про археологічно-спелеологічне обстеження в с. Городок, що на Тернопільщині. 40

3. Конопля В., Сілаєв О., Білас Н. Старожитності села Торки. 42

4. Горбенко К. Археологічні дослідження системи оборонних споруд на території городища Дикий Сад. 48

5. Овчинников Е., Виногродська Л., Болтанюк П. До питання про фортифікаційні споруди на поселеннях Кукутень-Трипілля. 54

6. Конопля В. Пам’ятка трипільської культури Мединя – Лази у Верхньому Подністер’ї. 61

7. Болтрик Ю., Ліфантій О., Аффельські Я. Сліди косторізного виробництва на Северинівському городищі 71

8. Ignaczak М., Boltryk J., Lawniczak М. Fortece Ukrainy. Badania nad systemem grodzisk z wczesnego okresu epoki Zelaza na obszarze Podola. Podsumowanie w spolpracy w latach 2008-2014. 78

9. Болтрик Ю., Ігначек М., Шелехань О. Садиба на південно-західній частині Северинівського городища (за матеріалами 2009-2012 рр.) 84

10. Готун І., Казимір О. Велике Ходосівське городище. 93

11. Панченко К. Скіфські кургани в басейні Інгулу на Кіровоградщині. 102

12. Гуцал А. Курган № 11 із Колодіївського некрополя. 103

13. Осетрова Г. Культурно-мовні контакти населення Середнього Подністров’я та Південного Побужжя в IV ст. н.е. 107

Секція 3. Середньовічна археологія

1. Дідух Л., Стрельник О. Старожитності радимичів з розкопок В. Б. Антоновича біля с. Турищевичі із збірки національного музею історії України. 112

2. Бузян Г., Якубенко О. Могильник та поселення давньоруського часу в с. Жванець на Дністрі. 116

3. Старенький І., Шпаковський С. Городище на Кармалюковій горі: історія дослідження та стан збереження. 127

4. Ягодинська М. Поховальні пам’ятки Західного Поділля 10 – 13 ст. 133

5. Григоренко О., Захар’єв В. Напівземлянкове житло із Малієвецького (Проскурівського) давньоруського городища. 141

6. Петраускас А., Хададова М. Дослідження гідротехнічної споруди давньоруського часу на городищі Бабина Гора в м. Олевськ. 144

7. Григоренко О., Захар’єв В. Археологічно досліджені давньоруські церкви Хмельниччини. 146

8. Пивоваров С., Калініченко В. Навершя руків’я меча з Чорнівського городища першої половини 13 ст. 152

9. Стрельник М. Кам’яна ливарна форма з Хмельниччини (12 – 13 ст.) із колекції Національного музею історії України. 160

10. Терський С., Захар’єв В. Кістені та булави 11 – 13 ст. з території Хмельниччини. 165

11. Тимчук І. Предмети культової символіки давньоруського часу з Новгорода Великого. 171

12. Курдина Ю. Унівська лісова гута: стан та перспективи вивчення. 176

13. Вільчинська О. Шкіряна поясна сумка – калита з археологічної колекції НІАЗ «Кам’янець». 180

14. Стрельченко А., Заремба А. Позднесредневековый меч из окрестностей Каменца-Подольского. 183

Секція 4. Фортифікація

1. Бондар О., Пилипенко В. Укріплені поселення Менського району Чернігівської області за часів Речі Посполитої (1618–1648 рр.): до постановки проблеми. 187

2. Герасимчук Т. Брами міста Кам’янця-Подільського 193

3. Григоренко О., Єсюнін С. Герой оборонних боїв Кам’янко-Струмилівського та Київського укріплених районів капітан Кіпаренко: сторінки біографії. 197

4. Жигола В. Софіївська брама в другій половині XVII–XVIII ст. 200

5. Жукова О. Іванівський замок на Вінниччині як рідкісний вид замків-палаців у фортифікаційній спадщині України. 207

6. Захар’єв В., Шпаковський С. Земляні замки Центрального Поділля – сенсація останніх сезонів. 211

7. Климчук А. Оборонні синагоги на Україні – зразки фортифікаційного мистецтва. 218

8. Осадчий Є. Укріплений табір селітроварів середини XVII ст. на Середньому Пслі. 224

9. Підставка Р. «Допалацові» фортифікації Вишнівця: історіографічні стереотипи та документальні факти. 227

10. Прохненко І. Королівський замок Нялаб. 234

11. Свінціцька Л. Дослідження, відтворення та пристосування башти Казематної в м. Кам’янці-Подільському. 243

12. Строцень Л., Строцень Б. Замковий палац у Скалаті (спроба історичної реконструкції за матеріалами археологічних досліджень). 248

13. Ющенко М. Дністровський сектор Галицької лінії укріплень. 253

14. Біляєва С., Фіалко О. Османські форпости теренів України: деякі аспекти функціонального використання. 260

15. Дзісяк Я., Снігур С. Фортеці Південної Тернопільщини: 1683–1772 рр. 264

16. Дзісяк Я. Фортифікації Західного Поділля у час турецької окупації: 1672–1699 рр. 268

17. Добрянський В. До питання хронології спорудження і зведення споруд Чортківського замку. Попередні результати дослідження. 273

18. Марціяш Дир Н. Фортифікаційна споруда містечка Залізці Тернопільської області: історія та сучасний стан. 276

19. Мороз В., Мороз В. Кодацький редут: історія виникнення та пошуки локалізації. 280

20. Пономарёв А. Профилактика и постройка фортификационных сооружений в Крымском ханстве в середине XVIII века в донесенеиях Запорожских казаков (на примере укреплений Перекопской крепости). 284

21. Федорів Т. Власники Чортківського замку: нові факти, доповнення та уточнення 287

22. Олейник Т. Так называемая «Римская цитадель» в системе фортификации Херсонеса Таврическо-Византийского Херсона IV в. до н.э. – XI в. 291

23. Болтанюк П. Міське укріплення – Верхній (Високий) рондель. 300

24. Фещук М. Короткий огляд польової фортифікації Радянської армії у 2-й пол. 20 ст. (за матеріалами колишнього Кам’янець-Подільського вищого військово-інженерного училища ім. маршала інженерних військ Харченка В. К.) 305

25. Волкова В. До історії деяких фортифікаційних споруд Кам’янця-Подільського 313

26. Ганусевич Н. Проблеми збереження, реставрації та музеєфікації Микулинецького замку. 315

Секція 5. історіографія археологічних та архітектурно-фортифікаційних досліджень

1. Білоусько В. Поселення Трипільської культури Жванець крізь призму музейної експозиції. 321

2. Радієвська Т., Сорокіна С., Завальна О. З історії формування археологічної НМІУ в 1930-ті роки: колекції, документи. 325

3. Могилов О. Про початок археологічних розкопок на Україні. 332

4. Федунків З. Замки і фортеці Прикарпаття очима резидента французької розвідки Ульріха фон Вердума. 341

5. Галатир В. Особовий фонд археолога та краєзнавця С. Шкурка в Державному архіві Хмельницької області. 345

6. Карнатовський А. Б.О. Тимощук – батько сучасної буковинської археології. 347

7. Колос М. Історіографічні аспекти наукової діяльності Олександра Черниша 351

8. Пагор В. Архівні справи ЦДІАК України як джерело для вивчення архітектури та фортифікації Кам’янця-Подільського 19 ст. 356

9. Петрик Н. Військово-історичні пам’ятки давньої доби у збірці музею наукового товариства імені Т.Шевченка у Львові 359

10. Радієвська Т. Музейництво в науковому доробку Хведора Вовка 362

11. Трембіцький А. До історії культури скриньових гробів на теренах Західного і Східного Поділля. 364

12. Яненко А. Щоденник наукового робітника Археологічного музею ВУАН С. С. Магури в контексті інституціональної історії археології міжвоєнного періоду. 373

13. Гуцал В. Дослідник і популяризатор історії Кам’янця-Подільського 380

14. Погорілець О. Меджибізький археологічний мікрорегіон – до визначення терміну. 383

15. Мошак М. Краєзнавець Сергій Кирилович Шкурко і його «Археологическая карта города Каменца-Подольского…» 387

16. Виногродська Л. Археологічні дослідження на території Домініканського монастиря у м. Вінниця. 392

Категорії

Діяч: Антонович Володимир Боніфатійович (1834 – 1908 рр.)

Предмети (2): Збірники статей з археології, Оборонні споруди України