Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Археологія & фортифікація України [2016].

Археологія & фортифікація України [2016]. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., . – 432 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1866 – 1934 рр.

Збірник матеріалів 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції / [редкол.: О.О. Заремба (відп. ред.) та ін.].

Секція 1. Михайло Сергійович Грушевський – вчений, археолог, громадський та політичний діяч

Завальнюк К., Вітюк О., Герасимов Т. Документи Державного архіву Вінницької області про Михайла Сергійовича Грушевського (1866-1934)

Ідрісов Д. Наукові погляди М.С. Грушевського на болохівську проблему

Калуцький С. Формування історичних поглядів В. Липинського та його співпраця з М. Грушевським

Kariev V. Wpływ Mychajła Hruszewskiego na jednego z najpopularniejszych ukraińskich pisarzy pocz. XX w. Wołodymyra Wynnyczenkę (na podstawie wspomnień i epistolograficznego dziedzictwa)

Кухар В. Проекція етнічної маргіналізації у прозовому творі М. Грушевського «Унтер-офіцер Трохим Скавучак»

Секція 2. Давня археологія України

Бузян Г., Білоусько В. Пам’ятка трипільської культури Жванець-Лиса гора: матеріали досліджень 1978 р.

Якубенко Е. Пластика с трипольского поселения Солончены 2 (из собрания Национального музея истории Украины)

Радомський І. До питання про технологію розщеплення кременю у трипільській культурі

Агульников С. Городища позднего бронзового века в Буджакской степи

Могилов О., Нечитайло П. Археологічні розвідки на поселеннях раннього залізного віку в Середньому Подністров’ї

Могилов О., Гуцал А., Гуцал В. Кістяна піксида з ранньоскіфського кургану на Поділлі

Михальчишин І., Шпаковський С. Городище раннього залізного віку «Городнявка» біля с. Городнявка Шепетівського району Хмельницької області

Мезенцева І. Виноградарство та виноробство античних міст Північного Причорномор’я (по матеріалах експозиції НМІУ)

Ільків М. Клеймо на ручці античної амфори із Верхнього Попруття

Захар’єв В. Різночасові сокири, кельти і молоти Центрального Поділля з приватних підбірок краю

Секція 3. Середньовічна археологія України

Терський С. Археологічні пам’ятки літописних тиверців VIII-XI ст.: стан і перспективи дослідження

Калініченко В., Пивоваров С. Шаблі VIII-ІХ ст. з прямим клинком з Північно-Західного Передкавказзя та Карпато-Дунайського регіону: аспекти взаємовпливів

Овчинников Ю. Аналогії та варіанти реконструкцій укріплень Китаївського городища

Стрельник О. Скроневі кільця радимичів з могильника поблизу с. Антонівка Чернігівської губернії з колекції Національного музею історії України

Вовкодав С., Юрченко О. Поселенська структура давньоруського часу долини р. Броварка на Переяславщині

Харламова А. Половецькі головні убори

Прядко О. Давньоруське городище Гельмязів на р. Супій

Дідух Л. Змійовики кузьмодем’янівського типу в зібранні НМІУ

Стрельченко А. К вопросу атрибуции позднесреденвековых мечей с Западной Украины

Прохненко І. Кімната No 3 королівського замку Нялаб

Нечитайло П., Черновол Д., Старенький І. Пошуки «людвисарні» (археолого-архітектурні дослідження на Францисканській, 10)

Нечитайло П., Ніколаєва Г. Керамічний комплекс початку XVII ст., виявлений біля вежі Сільницького

Пашковський О., Нечитайло П. Комплекс кахлів з розкопок на вулиці Довгій 2/11 в Кам’янці-Подільському

Grabowski M., Mazurek M., Muzolf P., Sznajdrowska A. Wstępne sprawozdanie z badań wykopaliskowych pałacu Potockich na stanowisku 1 w Kuryłówce, gm. Loco

Ляшко Ю. Дослідження залишків житлової забудови XVII-XVIII ст. сотенного містечка Жаботина

Пархоменко О. Ніжинська фортеця у світлі останніх археологічних досліджень

Терещук О. Зброя запорозької еміграції 18 – 19 ст. в колекції НМІУ

Секція 4. Експериментальна археологія

Шаменков С. Поясний одяг у гардеробі населення українських земель та в костюмі козацтва кінця XVI – I половини XVII ст.

Секція 5. Історія фортифікації з найдавніших часів до XVIII ст.

Сандуляк В. Фортифікація Хотина та дерев’яно-земляні городища регіону кінця Х – середини XV ст.

Верхотурова М. Ручна короткоствольна залізна кована бомбарда кінця XIV – початку XV ст. з колекції Львівського історичного музею

Хоптяр А. Оборонні храми Кам’янця-Подільського XIV-XVIII ст.

Підставка Р., Мазуранчик З. Замок у Збаражі 1474 р.: крізь призму польських історичних хронік XVI-XVIII ст.

Юрченко О. Переяславська фортеця XVII ст.

Ганусевич Н. Комплекс монастиря оо. бернардинів в системі оборонних споруд міста Збаража XVII ст.

Осадчий Є. Сторожовий пост Вольнівської ділянки Білгородської засічної смуги

Майор Р. Комплекс споруд Міської брами в Кам’янці-Подільському: проблема датування

Мороз В., Мороз В. Зведення Другого Кодака

Чорний О. Система земляних укріплень в Задніпрських місцях Миргородського полку до утворення Нової Сербії

Харлан О. До питання локалізації місця розташування центру Самарської паланки на теренах міста Новомосковська (колишнього Самарчука)

Секція 6. Еволюція фортифікації 19 – 20 ст.

Кулішова А., Пагор В. Еволюція Замкового мосту Кам’янця-Подільського в 19 ст.

Скрипник А. Фортифікаційні укріплення та гарнізон міста Києва в першій половині 19 ст.

Кожаненко О. Плани Е. І. Тотлебена по вдосконаленню Київської фортеці

Сезин Д., Сезин С. Новые данные об образовании артиллерийской защиты берегов Черного моря в Первую мировую войну

Ющенко М. Амбразурні вузли та казематні установки вогневих споруд укріплених районів СРСР в 1927-1941 роках

Зимницький П. Залізобетонні кухні та медичні пункти лінії Арпада

Секція 7. Історіографія і джерельна база археологічних та архітектурно-фортифікаційних досліджень

Безкоровайна Ю. Доля археологічних коштовностей Центрального історичного музею (1930-1940-ві рр.) мовою документів

Старенький І. Археологічні дослідження Старого замку в Кам’янці-Подільському в 1959 р. (за матеріалами С. К. Шкурка)

Сорокіна С., Радієвська Т., Завальна О. Експозиція відділу докласового суспільства Центрального історичного музею ім. Т.Г. Шевченка в Києві (1938-1941 рр.)

Маярчак С. Висвітлення археології Хмельниччини у центральних наукових періодичних виданнях радянської України

Стрельник М. Древлянські старожитності на виставці «Стародавній Іскоростень. Витоки слов’янської державності» у НМІУ

Трембіцький А. Кам’янець-Подільська археологічна експедиція Олександра Черниша (1947 р.)

Семенчук С., Шпаковський С. Пам’яткоохоронна діяльність В. І. Якубовського – вченого-археолога, дослідника Болохівської землі

Шпаковський С., Семенчук С., Григоренко О. Пам’яті відомого пам’яткоохоронця, історика, археолога, краєзнавця, дослідника археологічної спадщини України Івана Романовича Михальчишина (05.08.1941-31.07.2016 рр.)

Черкас Б. Подільські війни 1362-1380 рр.

Філіпова Г. Візит Петра І до Києва та побудова Печерської фортеці очима Феофана Прокоповича

Калашник Є. Фортифікація та фортифікаційні роботи у Полтавському полку за «Екстрактом» полкової канцелярії 1749 р.

Шляховий К. Опис фортеці святої Єлисавети 1796 року

Федорів Т. Акт фундації» та «Головний інвентар» як допоміжні джерела історії Чортківського замку

Стрельбіцька Н., Халайцан В. Замки та культові оборонні спорудиСередньовіччя – перспективні складові туристичних маршрутів Волині

Позняков Д. Польсько-турецькі відносини напередодні Хотинської війни 1621 року

Родіонова О. Фамільна печатка з особистого архіву Сергія Михайловича Лелявського у фондах НМІУ

Карнатовський А. Маловідомі видатні пам’ятки фортифікаційного зодчества Західної України

Овчинников Е. Нові матеріали трипільської культури з багатошарової пам’ятки біля с. Зеленче тернопільській області

Виногродська Л. Археологічні дослідження оборонних споруд у Cатанові

Категорії

Діяч: Грушевський Михайло Сергійович (1866 – 1934 рр.)

Предмети (2): Збірники статей з археології, Оборонні споруди України