Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Мицик Ю. Albaruthenica. Студії з історії Білорусі.

Мицик Ю. Albaruthenica. Студії з історії Білорусі. – К.: 2009 р., т. 1 – 364 с.
К.: 2018 р., т. 2 – 456 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1514 – 1591 рр.

Том 1

Білорус – киянин на Святій Землі 8

Битва під Оршею 1514 року 9

З джерел до історії Сіверської України та Білорусі ХVХVII ст. (за матеріалами польських архівосховищ) 13

З нових джерел до історії повстання 1591–1596 рр. 21

Цікавий епізод білоруської історії кінця ХVІ ст. 30

Невідомі листи класика старобілоруської літератури Федора Євлашевського 35

Рукопис білоруського шляхтича першої половини ХVІІ ст. 39

Історія Великого князівства Литовського в літопису Яна Бінвилського 41

Віленський літопис 1631 р. 46

З матеріалів до “Українського Православного Дипломатарія” ХVIIХVIII ст. 54

З листів Віленського та Мінського православних братств ХVІІХVІІІ ст. 75

Щоденник князя Януша Радзивила як джерело з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. 109

З табірного щоденника князя Януша Радзивила 116

Речиця в роки Нацонально-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. (за даними табірного щоденника Януша Радзивила) 139

Лоїв у роки Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. 147

Битва під Лоєвом 1649 р. 150

Полковник Ілля Голота і Загальська битва 1649 р. у світлі нових документів 158

Невідомий лист Яна Соколовського – сподвижника Богдана Хмельницького 180

Силуян Мужиловський 185

Филон Гаркуша 190

Стефан Подобайло (Пободайло) 200

Рідня Богдана Хмельницького у Білорусі 210

Білоруський рід Дубяг у Гетьманщині 215

Битва на р. Бася (1660 р.) у описі польської віршованої хроніки 217

Білорус – московський патріарх ХVІІ ст. 230

З листів вихованців Києво-Могилянської Академії ХVІІ ст. 231

Юдицькі – провідний шляхетський рід Речицького краю ХVІІ – середини ХІХ ст. 240

З енциклопедичних статей (персоналії) 249

З енциклопедичних статей (монастирі) 260

З історії білоруських монастирів 262

З архіву митрополита Тимофія (Щербацького) 273

Французький художник ХVІІІ ст. про Білорусь 284

Незнаний варіант лірницької пісні 289

З листів білоруських вчених і громадських діячів до М. Грушевського 296

Призабутий волиняк 300

Син двох Батьківщин 301

Білоруський голос Радзивилів 303

З листів поета-емігранта 305

Один з учнів М. В. Довнар-Запольського (проф. П. П. Смирнов) 308

V Довнарівські читання 312

Спогади про професора М. М. Улащика 314

Вірні сини двох братніх народів (листи М. М. Улащика до М. П. Ковальського) 322

Невідомий лист Миколи Улащика 331

Чому так відбулося? 333

Рецензії 335

Біларуська пісня у козацькому краю 338

Імем няумольным свабоды 339

Додатки 341

Тарасенко І. Ю. Перебування мощів св. Єфросинії Полоцької у Речиці 341

Тарасенко І. Ю. Польський хроніст ХVІІ ст. С. Твардовський про події в Речицькому краю 345

Тарасенко І. Ю. Лоїв у літописах і хроніках середини ХVІІ – початку ХVІІІ ст. 349

Кислюк О. І. Польський хроніст Самуель Грондський і його опис Лоївської битви 1649 р. 354

Том 2

Невідомий привілей князя Вітовта 7

Дещо з “Хроніки Європейської Сарматії” (1611 р.) Олександра Гваньїні 9

Білорусь у хроніці Шимона Старовольського 19

Два білоруських літописця ХVІХVІІ ст. 24

Доповнюючи “Український Дипломатарій ХVІХVІІІ ст.” 30

Інвентарі та люстрації Горволя і Лоєва ХVІІ – середини ХVІІІ ст. 40

Любецьке староство у описі малознаної люстрації 1631–1633 рр. 46

Італійська брошура 1633 р. про участь запорожців у Смоленській війні 56

З мозирського циклу документації Свято-Михайлівського Видубицького монастиря у Києві другої половини ХVІХVІІ ст. 63

З ґродських книг Вітебська ХVІХVІІІ ст. 97

Джерела з історії Білорусі доби Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. 118

Сильвестр Косов (Косів) 253

До біографії Інокентія Гізеля 258

Йосиф Нелюбович-Тукальський 261

З історії українсько-білоруських зв’язків ХVІХVІІI ст. 266

Документи з історії Білорусі другої половини ХVІІ – середини ХVІІІ ст. 275

“Мемориал” слуцького архімандрита Павла Волчанського як важливе джерело з становища православних під гнітом Речі Посполитої 316

З документації київського митрополита Рафаїла Заборовського 326

Опис Свято-Духівського монастиря в Вільні середини ХVІІІ ст. 338

До історії Різдво-Богородицької церкви у Мозирі у середині ХVІІІ ст. 346

Чечерське староство за описом 1773 р. 351

Речиця в системі судноплавства по Дніпру кінця ХІХ – початку ХХ ст. 360

З кореспонденції митрополита Іларіона (Огієнка) 364

З енциклопедичних статей 368

Син двох Батьківщин 381

Два листи М. М. Улащика 384

З листування з Віталієм Скалабаном 387

Козацька мати (до 100-річчя від дня народження О. М. Апанович) 390

Нові книги японського славіста 404

Лункі октави дальніх голосів 409

Стаття-передмова Євгена Лецки 416

Микола Чабан. Синьоока сестра України 418

Білоруські подорожі літом 2008 р. 433

Професор Адам Мальдзіс. Знаходкі айца Юрыя Мыцыка 443

З листів білоруських приятелів і колег 445

Рецензії 448

Додатки: 449

Тарасенко І. Лоїв у літописах і хроніках середини ХVІІ – початку ХVІІІ ст. 449

Категорії

Автор: Мицик Юрій Андрійович (1949 р. –)

Предмет: Білорусія