Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Лавренко В. С. Адаптація російської еміграції до суспільств європейських держав (1917 – 1939).

Лавренко В. С. Адаптація російської еміграції до суспільств європейських держав (1917 – 1939). – Д., . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА403248

Мова видання: українська

Історичний період: 1917 – 1939 рр.

Соціокультурний аспект: автореф. дис…. канд. іст. наук: 07.00.02 / Лавренко Валерія Сергіївна; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара.

Категорії

Автор: Лавренко В. С.

Предмет: Нові надходження