Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Вісьневська Галина

Твори (1 – 10 / 10)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Вісьневська Г.] Kulturalna polszczyzna 17 w. na przykładzie Zamościa. – Lublin: 1994. – 155 s.

[Вісьневська Г.] Leksyka regionalna w pismach Stanisława Orzechowskiego. – RP, 1997, t. 33, № 1, s. 23 – 30.

[Вісьневська Г.] Ludzie i zdarzenia w barokowym Zamościu. – Lublin: 1996. – 168 s.

[Вісьневська Г.] Polskie przysłowia w przemyskim podręczniku (1545) Walentego Cantiusa. – RP, 1993, t. 28, s. 17 – 28.

[Вісьневська Г.] Przysłowia Stanisława Niewieskiego, profesora Akademii Zamojskiej (zmarł 1699). – Annales univ.M.Curie-Skłodowska, sec.F F: philologiae, 1990, v. 7, p. 29 – 39.

[Вісьневська Г.] Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowicza. – Lublin: 1985. – 313 s.

[Вісьневська Г.] Wpływ ośrodków kultyry Zamościa na sprawność wypowiadania się jego mieszkańców w 17 w. – Rocznik naukowo-dydaktyczny Wyższej szkoły pedagogicznej w Krakowie, 1992, t. 152, s. 23 – 36.

[Вісьневська Г.] Wyrazy regionalne w pracach naukowych Jana Ursinusa (1562 – 1613), profesora lwowskiego i zamojskiego. – Język polski, 1993, t. 73, № 4-5, s. 246 – 252.

[Кумор Б.] Akademia Zamojska w dziejach i życiu miasta. – Zamość: 1996. – 108 s.

[Рок Б.] W kręgu akademickiego Zamościa. – Lublin: 1996. – 342 s.