Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Василевський Тадеуш

Твори (1 – 9 / 9)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Василевський Т.] Daty urodzin Jagiełły i Witolda: przyczynek do genealogii Gedyminowiczów. – Przegłąd wschodni, 1991, t. 1, № 1, s. 15 – 34.

[Василевський Т.] Działalność polityczna i wojskowa Jeremiego Wiśniowieckiego. – «Epoka ‘Ogniem i meczem’ we współczesnych badaniach historycznych», Warszawa, 2000, s.

[Василевський Т.] Ostatni Waza na polskim tronie. – Katowice: 1984.

[Василевський Т.] Prawosławne imiona Jagiełły i Witolda. – Analecta cracoviensia, 1987, t. 19, s.

[Василевський Т.] Rok 1655 na Litwie: pertraktacje ze Szwecją i kwestja wyznaniow. – Odrodzenie i reformacja w Polsce, 1982, № 26, s. 83 – 103.

[Василевський Т.] Synowie Gedymina w.ks.Litwy a następstwo tronu po nim. – Annales univ.M.Curie-Skłodowska, sec. F.: historia, 1990, t. 45, s. 183 – 196.

[Василевський Т.] Trzy małżeństwa wielkiego księża Litwy Olgierda: przyczynek do genealogii Gedyminowiczów. – «Kultura średniowieczna i staropolska», Warszawa, 1991, s.

[Василевський Т.] Zdrada Janusza Radziwiłła i jej wyznaniowe motywy. – Odrodzenie i reformacja w Polsce, 1973, № 18, s. 125 – 147.