Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Терський Святослав Володимирович

(1962 р. –)

Більше повних текстів праць на сайті

Твори (1 – 10 / 31)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Терський С. В.] Zespoły ceramiczne Łucka okresu późnego średniowiecza. – «Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych», Rzeszów, 1994, s. 197 – 209.

[Терський С. В.] Археологія України (середньовічна доба). – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2017 р. – 256 с.

[Терський С. В.] Архітектура церкви св. Миколая княжої Пересопниці середини ХІІІ століття. – «Матеріали доповідей комісії архітектури та містобудування НТШ», Льв., 2018 р., с. 19 – 22.

[Терський С. В.] Галицько-Волинська держава і схід: за археологічними збірками Львівського історичного музею. – НЗ Львівського історичного музею, 2000 р., т. 9, с.

[Терський С. В.] Галицько-Волинська держава: зв’язки зі Сходом (за матеріалами археологічних досліджень політико-економічних центрів західної Волині). – «Матеріали 5-ї міжнародної археологічної конференції студентів та молодих вчених», К., 1997 р., с. 268 – 269.

[Терський С. В.] Два маловідомих перстені-печатки з 14 ст. – НГ, (6-а), 1997 р., с. 89 – 91.

[Терський С. В.] До питання про етапи розвитку соціально-топографічної структури Луцька у 8 – 14 ст. – «Екологія культури», Льв., 1990 р., с. 48 – 50.

[Терський С. В.] До проблеми формування первинних міських осередків південно-західного Погориння у 9 – 18 ст. – «Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування», Рівне, 1993 р., с. 71 – 73.

(1)