Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Немцевич Юліан Урсин

(1757 – 1841 рр.) польський історик.

Твори (1 – 10 / 10)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Немцевич Ю. У.] Ciekawe opisanie Ukrainy polskiej i rzeki Dniepra od Kijowa aż do miejsca gdzie rzeka ta wrucza się do morza. – «Zbiór pamiętników historycznych o dawniej Polsce», Warszawa, 1822, t. 3, s. 336 – 406.

[Немцевич Ю. У.] Diariusz drogi do Wojska Zaporozkiego. – «Zbiór pamiętników historycznych o dawniej Polsce», Warszawa, 1822, t. 4, s. 352 – 376.

[Немцевич Ю. У.] Diarjusz ekspedycji ukrainnej z kozakami zaporoskimi w r.1625. – «Zbiór pamiętników historycznych o dawniej Polsce», Warszawa, 1833, t. 6, s. 143 – 162.

[Немцевич Ю. У.] Diarjusz. – «Zbiór pamiętników historycznych o dawniej Polsce», Warszawa, 1830, t. 5, s. 80 – 120.

[Немцевич Ю. У.] Dzieje panowania Zygmunta_3. – 1819.

[Немцевич Ю. У.] Poselstwo ks.Zbaraskiego do turek w r.1622 z dopełnieniem z Twardowskiego. – «Zbiór pamiętników historycznych o dawniej Polsce», Warszawa, 1822, t. 2, s. 300 – 340.

[Немцевич Ю. У.] Transakcja I.W.Stanisława Żółkiewskiego hetmana koronnego z Skinderem baszą 23.09.1617. – «Zbiór pamiętników historycznych o dawniej Polsce», Warszawa, 1833, t. 6, s. 5 – 33.

[Немцевич Ю. У.] Доказательство, что знаменитая султанша Роксолана была русская. – Исторический, статистический и географический журнал, 1825 г., ч. 2, № 1, с. 28 – 32.