Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Януш Богдан

(1889 – 1930 рр.)

Довідка у Вікіпедії:

Твори (1 – 10 / 35)

Біографія (3)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Чоловський О.] Przesłość i zabytki województwa Tarnopolskiego. – Tarnopol: 1894.

[Януш Б.] «Mons pius» ormian lwowskich. – Lw.: 1928. – 8, 98 s. – Biblioteka lwowska, t. 26.

[Януш Б.] Cerkwi drewniane w Galicyi: tymczasowe wyniki większej pracy o cerkewniej architekturze drewnianej. – Wieś ilustrowana, 1913, № 8, s. 12 – 16.

[Януш Б.] Cerkwie drewniane w okolicach Lwowa. – Ziemia, 1911, № 41, s. 675 – 676; № 42, s. 685 – 687; № 43, s. 702 – 706; № 44, s. 720 – 721.

[Януш Б.] Dzwony katedry ormiańskiej. – Posłanec św.Grzegorza (Lw.), 1927, № 4, s. 13 – 17.

[Януш Б.] Dzwony kościołów lwowskich. – Gazeta kościelna, 1917, № 34, s. 416, 424, 437 – 438.

[Януш Б.] Grób matki króla Stanisława Augusta w Janowie pod Lwowem. – Placówka, 1919, t. 1, № 25, s. 7 – 9; № 26, s. 6 – 8.

[Януш Б.] Historia kościoła św.Marii Magdaleny. – Lw.: 1927. – 30 s.

[Януш Б.] Karaici w Polsce. – Kraków: 1927. – 113 s.

(1)