Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Гейнош Войцех

(1895 – 1976 рр.)

Некрологи: Jasiński K. – Zapiski historyczne, 1977, t. 42, № 3, s. 187 – 189; Kallas M. – Czasopismo historyczno-prawne, 1977, t. 29, № 1, s. 163 – 165.

Довідка на сайті

Твори (1 – 5 / 5)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Гейнош В.] Akta grodzkie i ziemskie. – Lw.: 1868, t. 1 = 27, 199 s.

[Гейнош В.] Jus Ruthenicale: przeżytki dawniego ustroju spolecznego na Rusi Halickiej w 15 wieku. – Studią nad historią prawa polskiego, 1928, t. 12, № 1. – 112 s.

[Гейнош В.] Lauda sejmikowe chełmskie. – Sprawozdanie towarzystwa naukowego we Lwowie, 1935, t. 15, № 1, s. 34 – 38.

[Гейнош В.] Udział ziemi przemyskiej w życiu parlamentarnym Polski przedrozbiorowej. – RP, 1963, t. 9, № 2, s. 179 – 186.