Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Хахай Маріан

(1946 р. –)

Анотація (англійською мовою):

Article in Wikipedia:

Твори (1 – 2 / 2)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Клементовський М. Л.] W kręgu akademickiego Zamościa. – Lublin: 1996. – 342 s.

[Хахай М.] Narodowa i kulturowa przynależność Mikołaja Hussowskiego, autora „Pieśni o żubrze”. Fakty i mity. – «Między Zachodem a Wschodem. Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku», Toruń, 2006, s. 245 – 256.