Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Чабаненко Віктор Антонович

(1937 – 2014 рр.)

Довідка у Вікіпедії:

Твори (1 – 6 / 6)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Чабаненко В. А.] О топонимике Запорожской области УССР. – «Всесоюзная конференция по топонимике СССР. 1-я. ТД», Ленинград, 1965 г., с. 119 – 124.

[Чабаненко В. А.] Савур-могила: легенди та перекази нижньої Наддніпрянщини. – К.: Дніпро, 1990 р. – 261 с.

[Чабаненко В. А.] Тюркські етимології гідронімів нижньої Наддніпрянщини в історичних та історико-топографічних працях Д.Яворницького. – «Регіональне та загальне в історії», Дніпропетровськ, Пороги, 1995 р., с. 151 – 152.

[Чабаненко В. А.] Українська частина [«Лексикону словенороського» П.Беринди] з лінгвостилістичного погляду. – «Питання східнослов’янської лексикографії 11 – 17 ст.», К., Наукова думка, 1979 р., с. 99 – 101.