Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Барановський Богдан

(1915 – 1993 рр.)

Некролог: Libiszowska Z.KH, 1993, t. 100, № 3, s. 167 – 169.

Твори (1 – 10 / 14)

Біографія (1)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Барановський Б.] Chłop polski w walce z tatarami. – Warszawa: 1952.

[Барановський Б.] Dzieje jasyru na Gródku karaimskim. – Myśl karaimska, 1947, t. 2, s.

[Барановський Б.] Geneza sojuzu kozacko-tatarskiego w 1648 r. – PH, 1948, t. 38, № 2, s. 276 – 287.

[Барановський Б.] Organizacja wojska polskiego w latach trzydziestych i czterdziestych 17 w. – Warszawa: 1957. – 231 s.

[Барановський Б.] Ormiane w służbe dyplomatycznej Rzeczypospolitej. – Myśl karaimska, 1946, t. 1, s. 119 – 137.

[Барановський Б.] Polska a tatarszczyzna w latach 1624 – 1629. – Łódź: 1948. – 130 s.

[Барановський Б.] Polska sztuka wojenna w latach 1648 – 1683. – Warszawa: 1954. – Wypisy żródlowe do historii polskiej sztuki wojennej, t. 6.

[Барановський Б.] Powstanie chłopskie Kostki-Napierskiego w r.1651. – Warszawa: 1951.

[Барановський Б.] Stosunki polsko-tatarskie w latach 1632 – 1648. – Łódź: 1949. – 209 s.

[Барановський Б.] Tatarszczyzna wobec wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655 – 1660. – «Polska w okresie 2-j wojny północnej», Warszawa, 1957, t. 1, s. 453 – 466.

(1)