Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Балабан Меїр

(1877 – 1942 рр.)

Довідка у Вікіпедії:

Твори (1 – 10 / 17)

Біографія (2)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Балабан М.] [Zabytki sztuki żydowskiej we Lwowie]. – SKB, 1915, t. 9, s. 54 – 55.

[Балабан М.] Bożnice obronne na wschodnich kresach Rzeczypospolitej. – Nowe życie (Warsz.), 1924, t. 1, s. ; Studia historiczne, 1927,

[Балабан М.] Dwa przyczynki do stosunków Jagiełły z żydami lwowskimi. – KH, 1911, t. 25, s. 228 – 239.

[Балабан М.] Dzielnica żydowska, jej dzieje i zabytki. – Lw.: 1909. – 99 s. – Biblioteka lwowska, t. 5-6.

[Балабан М.] Historia lwowskiej synagogi postępowej. – Lw.: 1938. – 16, 320 s.

[Балабан М.] Kroniki, opisy i elegje hebrajskie z czasów Chmielnickiego. – Ruś, 1911, s. 46 – 64; 152 – 176; 284 – 300.

[Балабан М.] On the history of the karaites in Poland. – Hatekufa, 1922, v. 16, p. 294 – 297.

[Балабан М.] Spis żydów i karaitów ziemi halickiej i powiatów trembowielskiego i kołomyjskiego w r.1765. – Archiwum komisji historycznej, t. 11, s. 11 – 32.

(1)