Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Бадецький Кароль

(1886 – 1953 рр.)

Довідка на сайті

Твори (1 – 10 / 15)

Біографія (1)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Бадецький К.] Archiwum akt dawnych miasta Lwowa: księgi rachunkowe (lonherskie) 1404 – 1788. – Lw.: 1936. – 13, 156 s.

[Бадецький К.] Archiwum miasta Lwowa, jego stan obecny oraz potrzeby reorganizacyjne, inwentaryzacyjne i wydawnicze. – Warszawa: Archeion, 1934. – 133 s.

[Бадецький К.] Leonard Herle, ludwisarz i jego lwowskie działa 1544 – 1572. – «Studia lwowskie», Lw., 1932, s. 1 – 40.

[Бадецький К.] Ludwisarstwo lwowskie za Zygmunta 1. – Lw.: 1921.

[Бадецький К.] Ludwisarstwo lwowskie. – Lw.: 1912.

[Бадецький К.] Lwów w obrazach: przeszłość i teraźniejszość. – Lw.: 1932.

[Бадецький К.] Lwowska wieża ratuszowa i jej dzwony. – Lw.: 1920. – 46 s., il.

[Бадецький К.] Melchior Herle i Jan Milner: lwowscy ludwisarze renesansu 1544 – 1588. – Ziemia czerwieńska, 1935, t. 1, s. 200 – 225.

(1)