Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Афтаназі Роман

(1914 – 2004 рр.)

Довідка у Вікіпедії:

Твори (1 – 3 / 3)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Афтаназі Р.] Architekt Merk i jego dzieła: przyczynek do dziejów architektury kłasycystycznej w Polsce. – Rocznik zakładu narodowego im.Ossolińskich, 1957, t. 5, s. 455 – 474.

[Афтаназі Р.] Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczy Pospolitej. – Wrocław: 1993, t. 2 = 472 s.; 1993, t. 4 = 547 s.; 1994, t. 5 = 697 s.; 1995, t. 6 = 437 s.; t. 7 = 894 s.; 1996, t. 8 = 453 s.; t. 9 = 444 s.; t. 10 = 573 s.; 1997, t. 11 = 804 s.

[Афтаназі Р.] Materiały do dziejów rezydencji. – Warszawa: 1986, t. 1; 1988, t. 5a = 769 s.; 1989, t. 6a; 1990, t. 7a = 696 s.; t. 7b = 431 s.; 1991, t. 8a = 429 s.; 1992, t. 9a = 461 s.; t. 9b = 296 s.; t. 10a = 518 s.; t. 10b = 311 s.; 1993, t. 11a = 717 s.