Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Мазовія

Дивіться також:

Географічний об’єкт: Польща

Бібліографічні записи (1 – 4 / 4)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Влодарський Б.] Alians rusko-mazowiecki z 2 p.13 w. – «Studia historyczne ku czci St.Kutrzeby», Kraków, 1938, t. 2, s. 611 – 629.

[Казимирський Ю.] Źródła archiwalne do badań nad dziejami Mazowsza i Podlasia 12 – 20 ww. – «Mazowsze i Podlasie w badaniach historycznych», Warszawa, 1994, s.

[Руссоцький С.] Мазовецкая государственность в период феодальной раздробленности: 13 – 14 вв. – «Польша и Русь: черты своеобразия в историческом развитии Руси и Польши 12 – 14 вв.», М., Наука, 1974 г., с. 140 – 164.

[Щехура Т.] Materiały bibliograficzne do dziejów zachodniego Podlasia i południowo-wschodniego Mazowsza. – Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego, 1977, № 1; 1980, № 2.