Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Львів у 1349 – 1772 рр.

Перша польська окупація 1349 – 1772 рр.

Дивіться також:

Предмет: Львівське братство

Бібліографічні записи (41 – 50 / 258)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Гвьоздзік І.] Siedemnastowieczne rozmyślania panien benedyktynek łaćińskich we Lwowie. – «Wokół Wacława Potockiego», Katowice, 1997, s. 63 – 73.

[Гек К.] Pobyt Władysława IV we Lwowie w roku 1634 i Józefa Bartłomieja Zimorowicza «Vox leonis». – «Sprawozdanie dyrektora Lwowskiego gimnazium im. Franciska Józefa za rok szkolny 1887», s. 31 – 35.

[Гембарович М. Т.] Jan Andrzej Próchnicki (1553 – 1633) mecenas i bibliofil. – Kraków: 1980.

[Гілевич А.] Przyjęcie do prawa miejskiego we Lwowie w rr.1405 – 1604. – «Studia z historii spolecznej i gospodarczej, poświęczone prof.F.Bujakowi», Lw., 1931, s. 375 – 414.

[Гіршберг О.] Z czasów niedoli i upadku: ustęp z dziejów m.Lwowa. – «Sprawozdanie naukowego zakładu im.Ossolińskich», 1888, s. 37 – 64.

[Гнилко А.] Kilka szczegółów o Janie Amurettim i o mennicy lwowskiej w latach 1660 – 1662. – Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne (Kraków), 1912, № 10, s. 145 – 148.

[Головацький Я. Ф.] Библиографические находки во Львове. – Сборник Отделения русского языка и словесности АН (Спб.), 1873 г., т. 10, № 7, с. 1 – 43.

[Голубець М.] За український Львів: епізоди боротьби 13 – 18 ст. – Льв.: друк.А.Гольдмана, 1927 р. – 80 с.

(5)