Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Львів у 1349 – 1772 рр.

Перша польська окупація 1349 – 1772 рр.

Дивіться також:

Предмет: Львівське братство

Бібліографічні записи (31 – 40 / 378)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Бадецький К.] Melchior Herle i Jan Milner: lwowscy ludwisarze renesansu 1544 – 1588. – Ziemia czerwieńska, 1935, t. 1, s. 200 – 225.

[Бадецький К.] Zaginione księgi średniowiecznego Lwowa: studium rekonstrukcyjne. – KH, 1927, t. 41, s. 519 – 579.

[Бадецький К.] Zniszczony dzwon bernardynów lwowskich. – Lw.: 1930. – 44 s., [5] il.

[Балабан М.] Dwa przyczynki do stosunków Jagiełły z żydami lwowskimi. – KH, 1911, t. 25, s. 228 – 239.

[Балабан М.] Żydzi lwowscy na przelomie 16 i 17 wieku. – Lw.: 1906. – 23, 577, 188 s.

[Бальцер О. М.] Sądownictwo ormiańskie w średniowiecznym Lwowie. – Studią nad historią prawa polskiego, 1909, t. 4, № 1 = 188 s.

[Баронч С.] O rękopismach kapituły ormiańskiej lwowskiej. – Dziennik literacki (Lw.), 1853, № 34, s. 266; № 37, s. 290; № 39, s.

[Баронч С.] Żywoty sławnych ormian w Polsce. – Lw.: 1856. – 485 s.

[Батовський А.] Rękopis do dziejów polskich Józefowicza kanonika lwowskiego. – Biblioteka naukowego zakładu im.Ossolińskich, 1844, t. 9, s. 223 – 247.

[Бевзо О. А.] Львівський літопис і Острозький літописець. – К.: Наукова думка, 1970 р. – 199 с.

(4)