Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Фельштин

Дивіться також:

Географічний об’єкт: Львівська область

Бібліографічні записи (1 – 9 / 9)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Felsztyn Herburtów. – Przegląd chyrowski, 1928, t. 36, № 4, s. 157 – 158.

[Александрович В. С.] Фельштынский портрет Яна Гербурта. – «Памятники культуры: новые открытия 1986 г.», М., 1987 г., с. 290 – 296.

[Ватулевич Ю.] Herburtowie fulsztyńscy i kościół parafialny w Fulsztynie. – Przemyśl: 1904. – 43 s.

[Краузгар О. Г.] Jan Szczęsny Herburt z Fulsztyna pierwszy wydawca dziejopisarzy średniowiecznych. – Sprawozdania towarzystwa naukowego Warszawskiego, 1916, t. 9, № 9, s.

[Ленартович С.] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. – Kraków: 1993, cz. 1, t. 1, № 1; 1994, cz. 1, t. 2, № 2 = 199 s., 94 tabl.; 1995, t. 3 = 241 s., 145 tabl.; 1996, cz. 1, t. 4; 1997, cz. 1, t. 5; 1998, cz. 1, t. 6.

[Лобеський Ф.] Starożytny kościół w Fulsztyne w obwodzie Samborskim. – PNL, 1868, № 32, s. 167; № 33, s. 173.

[Фішер В.] Baszta Herburtów w Felsztynie. – Ziemia, 1923, t. 8, № 10, s. 194 – 195.

[Шидловський Т.] Zabytki Felsztyna, ich zniszczenie wojenne i odbudowa. – «Sprawozdania krajowego grona konserwatorskiego Galicyi wschodniej», Lw., 1916 – 1917, s.

[Щербицький А.] Kościół św.Marcina biskupa w Felsztynie. – Bieszczad, 1995, t. 3, s. 32 – 43.