Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Чернігівська губернія

Дивіться також:

Географічні об’єкти (15)

Предмет: Губернії Російської імперії

Бібліографічні записи (81 – 90 / 120)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Маркович О. М.] Историческая и статистическая записка о дворянском сословии и дворянских имуществах Черниговской губернии. – Материалы для статистики Российской империи, 1841 г., т. 2, отд. 4, с.

[Мельниченко М.] Будівлі на Чернігівщині. – Матеріали до українсько-руської етнології, 1899 р., т. 1, с. 71.

[Миловидов Л. В.] Проєкти вищої щколи на Чернігівщині: 1760 – 1803 рр. – Зап.Чернігів.науков.т-ва, 1931 р., т. 1, с. 65 – 89.

[Милорадович Г. О.] «Черниговские губернские ведомости»: указатель 1838 – 1857 гг. – ЧГВ, 1857 г., № 52, приложение. – 12 с.

[Милорадович Г. О.] Родословная книга черниговского дворянства. – Спб.: 1901 г., т. 1 = 114, 646 с.; т. 2 = 316 + 109 с.

[Модзалевський В. Л.] Гути на Чернігівщині. – К.: вид. ВУАН, 1926 р. – 6, 194 с. – ЗбІФВ № 39.

[Петреченко І. Є.] Короткі описи Чернігівського та Новгород-Сіверського намісництв. – «Людина, суспільство, культура: історія та сучасність», Чн., Сіверянська думка, 1996 р., с. 42 – 45.

[Петреченко І. Є.] Маловідомий опис Чернігівського намісництва кін. 18 ст. – Історія України: маловідомі імена, події, факти, 2001 р., т. 11, с. 61 – 69.

(9)