Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Чернігівська губернія

Дивіться також:

Географічні об’єкти (15)

Предмет: Губернії Російської імперії

Бібліографічні записи (61 – 70 / 120)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Колесник М. П.] Публікації документів з історії пізньофеодальної Чернігівщини на сторінках «Чтений в историческом обществе Нестора-летописца». – «Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства. ТД», (1-а), 1985 р., с. 86 – 87.

[Коновал І. Є.] «Земский сборник Черниговской губернии»: указатель статей по истории, археологии и этнографии за 1869 – 1905 гг. – Труды Черниговской учёной архивной комиссии, 1905 г., т. 6, отд. 2, с. 211 – 231.

[Копержинський К. О.] З історії театру на Чернігівщині: 1750 – 1830 рр. – «Чернігів і північне Лівобережжя», К., ДВУ, 1928 р., с.

[Копержинський К. О.] Музичне життя на Чернігівщині в 2 пол. 18 і на поч. 19 ст. – ЗУНТК, 1927 р., т. 26, с. 84 – 96.

[Корвін-Піотровський К. В.] Материалы для истории, этнографии и статистики Черниговской губернии. – Чн.: тип.губ.правл., 1887 г. – 275 с.

[Корноухов Є. А.] Судьба бобровников, стрельцов и пташников Черниговской губернии. – Труды Черниговской учёной архивной комиссии, 1913 г., т. 10, с.

[Кошарнівський М.] З історії старої паперової промисловості на Чернігівщині. – БВ, 1930 р., № 3, с. 5 – 43; № 4, с. 49 – 71.

[Курас Г. М.] Деятельность Черниговской архивной комиссии (1896 – 1918 гг.) по развитию исторического краеведения. – «Всесоюзная научная конференция по историческому краеведению. 1-я. ТД», К., 1987 г., с. 139 – 140.

(7)