Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

SMHW

Повна назва: Studia i materiały do historii wojskowości

Скани:

Бібліографічні записи (1 – 10 / 23)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Войтасік Я.] Ostatnia rozprawa zbrojna z turkami i tatarami w 1698 r. – SMHW, 1967, №№ 1 – 2.

[Волинський Я.] Materiały do dziejów wojny polsko-tureckiej 1672 – 1676. – SMHW, 1964, № 2, s. ; 1965, t. 11, № 2, s. ; 1966, t. 12, № 2, s. 274 – 320.

[Згурняк М.] Nieznany plan Kamieńca Podolskiego z 1713 r. – SMHW, 1991, t. 34, s. 321 – 325.

[Котуля Ф.] Warownie chłopskie z 17 w. w ziemi przemyskiej i sanockiej. – SMHW, 1962, t. 8, № 1, s.

[Маєвський В.] Bitwa pod Prostkami (8.10.1656). – SMHW, 1956, t. 2, s.

[Маєвський В.] Najazd tatarów w lutym 1695 r. – SMHW, 1964, t. 9, № 1, s. 125 – 178.

[Маєвський В.] Ostatnia kampania Stefana Czarnieckiego 1664 r. – SMHW, 1970, t. 16, s.

(1)