Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

RW

Повна назва: Rocznik Wołyński

Бібліографічні записи (11 – 20 / 31)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Гофман Я.] Udział Wołynia w powstaniu Kościuszkowskiem. – RW, 1931, t. 2, s. 67 – 87.

[Зайончковський А.] Karaimi na Wołyniu. – RW, 1934, t. 3, s. 149 – 191, il.

[Зайончковський С.] Wołyń pod panowaniem Litwy. – RW, 1931, t. 2, s. 1 – 25.

[Коломий П.] Nawzy topograficzne zebrane we wsi Gródek pow.Rowieńskiego. – RW, 1931, t. 2, s. 487 – 493.

[Косовський О.] Zarys dziejów protestantyzmu na Wołyniu w 16 – 17 w. – RW, 1934, t. 3, s. 233 – 260.

[Костецький Б.] Chata miejska na Wołyniu. – RW, 1930, t. 1, s. 80 – 93, il.

[Красинська Ф.] Żydzi łuccy do końca 17 w. – RW, 1938, t. 7, s. 139 – 178.

[Левицький К.] Ks.Ostrogscy w służbie Rzeczypospolitej. – RW, 1938, t. 7, s. 1 – 66.

[Лисек Ф.] Z przeżyć Krzaszewskiego na Wołyniu. – RW, 1938, t. 7, s. 250 – 261.

(2)