Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

RW

Full name: Rocznik Wołyński

Bibliographical records (1 – 10 / 31)

List sorting: author, title, A – Z

[Bar A.] J.I.Kraszewski na Wołyniu. – RW, 1935, t. 4, s. 38 – 76.

[Borusevych A.] Krainy geograficzne Wołynia. – RW, 1939, t. 8, s. 1 – 25.

[Buczek K.] Wołyń w dawnej kartografii: ww. 15 – 18. – RW, 1935, t. 4, s. 1 – 37.

[Giżycki J. M. A.] Klasztor oo.karmelitów bosych w Wiśniowcy. – RW, 1939, t. 8, s. 161 – 202.

[Gofman J.] Akta kościóla farnego ostrogskiego od 1622 r. – RW, 1934, t. 3, s. 192 – 214.

[Gofman J.] Bibliografia Wołynia. – RW, 1931, t. 2, s. 494 – 555; 1934, t. 3, s. 551 – 640; 1935, t. 4, s. 257 – 336; 1937, t. 5, s. 407 – 521; 1939, t. 8, s. 333 – 475.

[Gofman J.] Księga wizyt generalnych szkoły oo.pijarów w Dąbrowicy z lat 1782 – 1804. – RW, 1934, t. 3, s. 261 – 296, il.

[Gofman J.] Księga wizyt kościoła parafjalnego w Ptyczy powiaty Dubieńskiego. – RW, 1935, t. 4, s. 157 – 176.

[Gofman J.] Udział Wołynia w powstaniu Kościuszkowskiem. – RW, 1931, t. 2, s. 67 – 87.

[Kolomyj P.] Nawzy topograficzne zebrane we wsi Gródek pow.Rowieńskiego. – RW, 1931, t. 2, s. 487 – 493.

(1)