Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

RAU

Повна назва: Rozprawy Akademii umiejętności. Wydzial historyczno-filozoficzny

ЦНБ: I.25.25 (1881 – 1899, 1901 – 1914, 1918 рр.).

Бібліографічні записи (1 – 10 / 36)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Czubek J. Wespazyan z Kochowa Kochowski: studium biograficzne. – RAU, 1901, t. 32, s. 19 – 207.

[Божемський А.] Kronika Miechowity: rozbiór krytyczny. – RAU, 1891, t. 26, s. 1 – 199.

[Боратинський Л.] Stefan Batory i plan ligi przeciw Turkom: 1576 – 1584. – RAU, 1903, t. 19, № 2, s. 197 – 347.

[Буяк Ф.] Pamiętnik janyczara. – RAU, 1901, t. 40, s.

[Вольф Ю.] O kniążach Kobryńskich. – RAU, 1884, t. 17, s.

[Галецький О.] Litwa, Ruś i Żmudż jako części skladowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. – RAU, 1916, t. 34, s. 214 – 254.

[Гек К.] Szymon Szymonowicz (Simon Simonides), jego żywot i dzieła. – RAU, wydział filologiczny, 1901, t. 33, s. 188 – 345.

[Дубецький М.] Pole bitwy u Żołtych Wód stoczonej w maju 1648 r. – RAU, 1880, t. 12, s. 1 – 24.

[Кентшинський С.] O dokumentach Mendoga, króla litewskiego. – RAU, 1907, t. 50, s. 180 – 222.

(1)