Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Украинское движение 1784 – 1916 гг.

Библиографические записи (1 – 10 / 12)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Дзира И. Я.] Козацьке літописання та українське національне відродження 19 ст. – Розбудова держави, 1995 р., № 2, с. 29 – 34.

[Оглоблин А. П.] М.Грушевський і українське національне відродження. – УІ, 1964 р., № 2-3, с. 1 – 6.

[Свитленко С. И.] Українське народництво 19 ст. в науковій спадщині академіка М.С.Грушевського. – «Осягнення історії: збірник наукових праць на пошану М.П.Ковальського», Острог, 1999 р., с. 451 – 461.

[Стеблий Ф. И.] Михайло Грушевський про початки українського національного руху в Галичині. – «Михайло Грушевський: збірник наукових праць і матеріалів міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського», Львів, 1994 р., с. 199 – 206.

(1)