Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Jawor G. Wołoskie wspólnoty terytorialne w średniowiecznej Polsce: wojewodowie i okręgi wołoskie na Rusi Czerwonej na przełomie 14 – 15 ww.

Jawor G. Wołoskie wspólnoty terytorialne w średniowiecznej Polsce: wojewodowie i okręgi wołoskie na Rusi Czerwonej na przełomie 14 – 15 ww. – «Центральна і східна Європа в 15 – 18 ст.», Львів, , с.

Язык издания: польский

Исторический период: Кон. 14 – нач. 15 в.

Аннотация (на украинском языке):

«Волоські територіальні спільноти у середньовічній Польщі: воєводи та волоські округи у Червоній Русі на переломі 14 – 15 ст.»

Категории

Автор: Явор Гжегош

Географический объект: Красная Русь

Предмет: Крестьянство в 13 – 16 вв.