Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Реєстр Війська Запорозького 1649 року.

Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – К.: Наукова думка, р. – 592 с.

Язык издания: украинский

Исторический период: 1649 г.

Аннотация (на украинском языке):

Шевченко Ф.П. Передмова. – с. 5 – 16.

Тодійчук О.В., Страшко В.В. Від упорядників. – с. 17 – 19.

Реєстр Війська Запорозького 16449 р.: транслітерація тексту. – с. 21 – 488.

Панашенко В.В. Кодикологія і палеографія рукопису «Реєстр Війська Запорозького 1649 року». – с. 490 – 499.

Тодійчук О.В., Страшко В.В. Сотенно-полковий устрій Гетьманщини за «Реєстром Війська Запорозького 1649 року». – с. 500 – 503.

Тодійчук О.В., Страшко В.В. Порівняльна таблиця чисельності козацьких полків 1649 р. – с. 504.

Осташ Р.І. Ідентифікація особи в Реєстрі. – с. 505 – 512.

Осташ Н.Л., Осташ Р.І. Індекс власних особових імен. – с. 513 – 516.

Осташ Р.І. До походження прізвищевих назв Реєстру: спроба етимологічного словника. – с. 517 – 567.

Непокупний А.П. Культурно-історичні обрії «Реєстру Війська Запорозького 1649 року». – с. 568 – 573.

Осташ Р.І. З історії дослідження «Реєстру Війська Запорозького 1649 року». – с. 574 – 581.

Осташ Р.І., Непокупний А.П. Матеріали до бібліографії. – с. 582 – 587.

Рец.: Бутич І. – ЗНТШ, 1997 р., т. 233, с. 596 – 603.

Категории

Авторы (4): Шевченко Федор Павлович (1914 – 1995 гг.), Тодийчук Ольга Вениаминивна (1954 г. –), Страшко Виктор Васильевич (1940 – 2013 гг.), Панашенко Вера Васильевна (1936 г. –)

Предметы (3): Исследования Зборовского реестра 1649 г., Письмо (палеография), Украинская антропонимика