Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Антонович В. Очерк состояния православной церкви в юго-западной России по актам 1648 – 1798 гг.

Антонович В. Очерк состояния православной церкви в юго-западной России по актам 1648 – 1798 гг. – К.: г. – 99 с. – АрхЮЗР, ч. 1. т. 4, предисловие.
2 вид.: Нарис становища православної церкви на Україні від половини 17 до к.18 ст. – Руська історична бібліотека, 1900 р., т. 8, с. 81 – 154.
3 вид.: Що принесла Україні унія. – Вінніпеґ: 1952 р. – 110 с.
4 вид.: Що принесла Україні унія. – Вінніпег: 1991 р.
5 вид.: Антонович В.Б. Моя сповідь. – К.: 1995 р., с. 470 – 532.

Библиотеки: НБУВ: 20.2.46 (1 вид.); НІБУ: Пр1339/тт. (Руська історична бібліотека)

Язык издания: украинский

Исторический период: 1648 – 1798 гг.

Аннотация (на украинском языке):

Антиправославне законодавство Речі Посполитої 2 п.17 ст. Унійна програма львівського єпископа Й.Шумлянського. Поневіряння луцького єпископа Діонісія Жабокрицького. Білоруський єпископ Сильвестр Четвертинський.

5 вид., с. 521: «Православ’я устояло завдяки сумі трьох причин: стійкості селян, заступництву Росії та внутрішньому занепаду шляхетського суспільства».

С. 526: «За досить незначними виїмками, ті влади, стани та особи, які виявляли особливу запеклість під час поширення унії, самі не вірили в її користь, в її спасенне релігійне значення».

С. 532: «Викликана політичною та релігійною інтригою, унія була позбавлена життєвої сили від дня свого народження».

Категории

Автор: Антонович Владимир Бонифатьевич (1834 – 1908 гг.)

Деятели (3): Жабокрицкий Дионисий, Четвертинский Сильвестр, Шумлянский Иосиф (1643 – 1708 гг.)

Предметы (2): Другие вопросы религиозной жизни 1648 – 1783 гг., Общие работы о православии 1648 – 1783 гг.