Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Bałtowie - północni sąsiedzi Słowian.

Bałtowie - północni sąsiedzi Słowian. – Warszawa : [s. n.], . – 75 s. : fot., m.

Библиотеки: НБУВ: ІВ219684

Язык издания: польский

Аннотация (на английском языке):

Wystawa ze zbiorów pol. muzeów / Państw. muzeum archeol. w Warszawie, Muzeum okręgowe w Białymstoku; scenariusz i komisariat wystawy Danuta Jaskanis, Marian Kaczyński; [aut. tekstu: Danuta Jaskanis, Marian Kaczyński; aut. fot. barw.: Tadeusz Biniewski, Dariusz Członkowski; aut. fot. czarno-białych: Tadeusz Biniewski; oprac. map: Teresa Dąbrowska, Lucja Okulicz]:ł.

Категории

Предмет: Новые поступления