Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Археологія & фортифікація України [2015].

Археологія & фортифікація України [2015]. – Кам’янець-Подільський: «Друкарня Рута», . – 324 с.

Язык издания: украинский

Аннотация (на украинском языке):

Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редкол.: В.С. Травінський (відп. ред.) та ін.].

Секція 1. Давня археологія України

1. Ільків М. Хотинський скарб бронзових предметів латенської доби. 6

2. Мезенцева І. Комплекс озброєння скіфського часу з розкопок В.В. Хвойки Пастирського городища (по матеріалах експозиції НМІУ). 11

3. Могилов О. Рослинні мотиви в вуздечному уборі скіфського часу. 14

4. Якубенко О. Антропоморфна пластика з пізньотрипільських поселень у с. Жванець. 22

5. Захар’єв В. Рідкісні трипільські артефакти з околиць м. Городок на Хмельниччині 32

6. Русий І. Дослідження нової пам’ятки черняхівської культури порубіжжя Південо-Західної Волині і Північно-Східного Поділля 35

7. Старенький І. Трипільські пам’ятки на території Кам’янця-Подільського. 47

8. Ткачук Т. Контактна зона локальних груп трипільської культури етапів B II і С I на Поділлі. 52

9. Трембіцький А. Трипільське поселення у селі Круті Броди Ярмолинецького району 58

Секція 2. Середньовічна археологія України

1. Терський С. Кочівники Північного Причорномор’я та формування спорядження слов’янської кінноти у 6 – 11 ст. (за археологічними даними) 64

2. Фіголь А. Металопластика Давнього Галича 70

3. Баюк В. Луцький замок у світлі археології 74

4. Білас Н., Конопля В. Ранньослов’янські пам’ятки Білосточчя. 78

5. Вовкодав С., Юрченко О. Пам’ятки першої половини І тис. н.е. в околицях с. Лецьки на Переяславщині.85

6. Дідух Л. Давньоруські хрести-тільники з Княжої Гори (на матеріалах НМІУ) 95

7. Овчинников Ю. Давньокиївські укріплення IX-XIII століття. 105

8. Пивоваров С., Калініченко В. Бронебійні наконечники стріл з Рухотина (уроч. Корнешти). 109

9. Прохненко І. Кахляна піч 4 Королівського замку Нялаб. 117

10. Прядко О. Давньоруське городище Піщане на р. Супій 124

11. Пшеничний Ю. Городище Медунова гора біля с. Мирогоща і пов’язаний з ним мікрорегіон в слов’яно-руський час. 129

12. Панишко С. Місце Арматнівського городища у класифікації укріплень П.О. Раппопорта. 138

13. Стрельник О. Гривна «радимичського» типу (11 ст.) в експозиції Національного музею історії України. 143

14. Федоришин М. Булава «клевець» чи булава «гачок». 147

15. Ясновська Л. Давньоруські старожитності округи літописного Городця Остерського в дослідженнях 19 – початку 20 ст. 151

Секція 3. Історія та розвиток фортифікації з найдавніших часів до XVIII cт.

1. Бондар О. Муровані оборонні комплекси на території Чернігово-Сіверщини у 17 – 18 ст. 156

2. Вінюкова В. Роль оборонних церков в захисній системі Кам’янця-Подільського 16 – 17 ст. 163

3. Ганусевич Н. Підземні переходи міста – один із елементів фортифікації Збаразького замку. 164

4. Дзісяк Я. «Мирний час» фортифікацій південно-західного Надзбруччя: 18 – поч. 20 ст. 170

5. Морикіт Б. Європейський досвід приватної власності на історичні замки. Юридичний та культурологічний аспекти. 176

6. Осадчий Є. Замок Бачівськ. 179

7. Пеляшенко К. Особливості фортифікації Циркунівського городища. 183

8. Підствка Р. До питання спорудження замкового палацу Язловця: іконографічна ретроспектива. 188

9. Федунків З. Рожнятівський замок: історія та архітектурно-планувальна характеристика в світлі відомих і нововиявлених джерел 193

10. Олійник Т. Еще раз к вопросу о методике описания античных каменных кладок Северного Причерноморья – в связи с некоторыми проблемами реконструкции ископаемых строительных остатков. 200

11. Нестерова Т. Новые исследования архитектуры Сорокской крепости, замка 14 века. 210

Секція 4. Еволюція фортифікації 19 – 20 ст.

1. Зимницький П.. Ткачов А. Артилерійські довготривалі вогневі споруди лінії Арпада.219

2. Федорів Т. Чортківський замок та палац у контексті створення та діяльності Фундації ім. Ієроніма Садовського. 222

3. Ющенко М. Печерні сховища Миколаївського тет-де-пону.226

4. Каленська А. Линия Молотва: Струмиловский Ур № 4. 230

Секція 5. Пам’ятки військового зодчества сьогодні. Проблеми збереження, реставрації та музеєфікації фортифікаційних споруд

1. Верхотурова М. Огляд колекції гаківниць Львівського історичного музею. 234

2. Жукова О. Створення ансамблевих музеїв на основі фортифікаційних споруд в Україні як метод їх музеєфікації 239

3. Захар’єв В., Семенчук С. Археолог і фортифікатор Олексій Глушок (1985-2008): здобутки і нездйснені задуми (до 30-річчя з дня народження) 244

4. Парацій В. Замки Тернопілля через дослідницьку та популяризаційну інтерпретацію А. Чоловського 250

5. Петрик Н. Пам’ятки озброєння у фондах Музею Наукового Товариства імені Шевченка (НТШ) у Львові. 259

6. Стрельник М. Використання матеріалів новітніх досліджень (2005 – 2011рр.) території Десятинної церкви у виставковій роботі Національного музею історії України 264

Секція 6. Історіографія археологічних та архітектурно-фортифікаційних досліджень

1. Біляєва С., Фіалко О. Історія археологічних досліджень Білгород-Дністровської фортеці. 269

2. Креховський І. Археологічні дослідження Галицького замку. Минуле і сьогодення. 275

3. Кибалюк М. Українське Поділля. До витоків історії краю. 279

4. Кукса Н. Руїни підмурків Кам’яної споруди замку Хмельницьких у Суботові: минуле, реалії, перспективи. 284

5. Сорокіна С., Завальна О., Радієвська Т. Діяльність Музею до- і ранньої історії в Києві у 1942-1943 рр. (за матеріалами НМІУ). 288

6. Ситий Ю. Дослідження укріплень на Черніговщині. 295

7. Трембіцький А. Археологічна рекогносцировка Костя Кржемінського по берегах річки Жванчик у 1929 р. 300

Секція 7. Нумізматичні матеріали в історії Правобережної України

1. Дашко О. Монети Сигізмунда 2 Августа (1544-1572) в експозиції «Історія грошей» Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника 306

2. Карбовська Ж. Срібні монети скарбу 15 ст. із с. Гуменці – в експозиції «Історія грошей» Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника 310

3. Савіцька Н. Нумізматична спадщина Ю.Сіцінського в експозиції «Історія грошового обігу на Поділлі». Арабський дирхем 9 – 10 ст. 313

4. Бакалець О., Шапринський В., Лесько О. Скарби західноєвропейських монет другої половини 16 – першої половини 17 ст. з с. Яромерки Городоцького району Хмельницької області. 318

5. Ляшко Ю. Жіноча прикраса доби козаччини. 322

Категории

Предметы (2): Оборонительные сооружения Украины, Сборники статей по археологии