Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти.

Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти. – Х.: Гельветика, . – 171 с.

Библиотеки: НБУВ: ВА772349

Язык издания: украинский

Исторический период: 2013 г.

Аннотация (на украинском языке):

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти», 27 – 28 вересня 2013 р. / Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціол.; [редкол.: Федяєва В. Л. та ін.].

Категории

Предмет: Общие проблемы истории