Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Витковский Вьеслав

Произведения (1 – 10 / 14)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Витковский В.] Czterysta lat książki ukraińskiej. – SO, 1974, № 3, s.

[Витковский В.] Czy Skoworoda pisał mieszaniną języka starocerkiewnego, rosyjskiego i ukraińskiego? – SO, 1972, № 4, s. 399 – 422.

[Витковский В.] Drukarnia bazyliańska w Poczajowie – osiemnastowieczny ośrodek kultury na Wołyniu. – «Rękopis a druk», Kraków, 1993, s.

[Витковский В.] Fonetyka leksykonu Pamby Beryndy. – Kraków: 1964. – 53 s.

[Витковский В.] Grafika i pisownia «Leksykonu» P.Beryndy. – Zeszyty naukowe uniwersytetu Jagiełłońskiego, prace językoznawcze, 1963, № 5, s. 93 – 122.

[Витковский В.] Język utworów Joanicjusza Galatowskiego na tle języku pismiennictwa ukraińskiego 17 w. – Kraków: 1969. – 164 s. – Zesz.nauk.Univ.Jagełł., t. 209.

[Витковский В.] Katalog starodruków cyrylickich Muzeum zamku w Łańcucie. – Kraków: 1994. – 61 s., 16 tabl.

[Витковский В.] Nowa siedemnastowieczna wersja «Leksykonu» P.Beryndy. – SO, 1970, № 2, s. 221 – 225.

[Витковский В.] O języku wierszy jeromonacha Klemensa. – SO, 1973, № 2, s. 251 – 256.

[Витковский В.] O pochodzeniu i nazwisku Pamby Beryndy. – «Sprawozdania z posiedzeń komisji językowej oddziału PAN w Krakowie», 1962, styczeń – czerwiec, s.

(1)