Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Семкович Владислав

(1878 – 1949 гг.)

Аннотация (на украинском языке):

Польський історик – генеалог і геральдист.

Произведения (1 – 10 / 11)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Кутшеба С.] Akta unji Polski z Litwą, 1385–1791. – Kraków, 1932. – 633 s.

[Семкович В.] Braterstwo szlachty polskej z bojarstwom litewskim. – «Polska i Litwa w dziejowym stosunku», Warszawa, 1914, s. 396 – 446.

[Семкович В.] Franciszek Piekosiński jako heraldyk i sfragistyk. – KH, 1908, t. 22, № 2-3, s. 219 – 253.

[Семкович В.] Korybutowicze i Nieświzcy w świetle sfragistyki. – MH, 1913, t. 6, s. 200 – 204.

[Семкович В.] Krytyczny rozbior «Dziejów Polskich» Jana Długosza: do r.1384. – Kraków: 1887.

[Семкович В.] Krytyczny rozbiór 9-j księgi J.Długosza historii polskiej. – RAU, 1874, t. 2, s. 289 – 395.

[Семкович В.] Losk i wygasniecie Korybutowiczów. – Rocznik heraldyczny, 1926, t. 7, s.

[Семкович В.] O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413. – Miesięcznik Heraldyczny, 1913, r. 6, № 11-12, s.

[Семкович В.] O rodzie Dragów-Sasów. – MH, 1908, t. 1, № 3, s.

[Семкович В.] Sfragistyka Witolda. – Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne (Kraków), 1931, t. 13, s.

(1)