Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Левицкий Казимир

Произведения (1 – 5 / 5)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Влодарский Б.] Przegląd literatury do dziejów politycznych ziemi Czerwieńskiej. – Ziemia czerwieńska, 1935, № , s. 106 – 133.

[Левицкий К.] Geneza idei unii brzeskiej. – «Prace historyczne wydane ku uczczeniu 50-lecij akademickiego koła historyków Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1879 – 1929», Lw., 1929, s.

[Левицкий К.] Ks.Ostrogscy w służbie Rzeczypospolitej. – RW, 1938, t. 7, s. 1 – 66.

[Левицкий К.] Ksiąze Konstanty Ostrogski a unia brzeska 1596. – Lw.: 1933. – 224 s. – Archiwum Tow.Nauk. we Lwowie, t. 11, № 2.

[Левицкий К.] Sprawa unii kościoła wschodniego z rzymskim w polityce dawnej Rzeczypospolitej. – Sprawy narodowościowe, 1933, t. 7, № 5, s. 491 – 508; № 6, s. 650 – 671.