Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Левандовский Ян

Произведения (1 – 3 / 3)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Левандовский Я.] Na pograniczu: polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia i Chełmszczyzny 1772 – 1875. – Lublin: 1996. – 155 s., 15 tabl.

[Левандовский Я.] U progu «sprawy chełmskiej»: polityka władz państwowych wobec unii na Podlasiu i Chełmszczyźnie w latach 1795 – 1864. – «Lublin i Lubelskie w dobie porozbiorowiej», Lublin, 1996, s. 9 – 39.

[Левандовский Я.] Z dziejów unickiej diecezji chełmskiej w latach 1790 – 1804. – Rocznik Chełmski, 1995, t. 1, s. 51 – 63.