Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Ершов Анатолий Григорьевич

(1897 – 1938 гг.)

Справка в Википедии:

Произведения (1 – 10 / 11)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Ершов А. Г.] «Летописное повествование о Малой России» О.Рігельмана і «Краткая летопись Малыя России», видана В.Рубаном. – Записки Ніжинського інституту народної освіти, 1927 р., т. 7, с. 178 – 192.

[Ершов А. Г.] До історії грошової лічби і монети на лівобережній Україні в 17 ст. – ЗУНТК, 1925 р., т. 19, с. 62 – 65; 1929 р., т. 32, с. 102 – 114.

[Ершов А. Г.] До історії цехів на Лівобережжі 17 – 18 ст. – Записки Ніжинського інституту народної освіти, 1926 р., т. 6, с. 81 – 125; 1929 р., т. 9, с. 123 – 136.

[Ершов А. Г.] До питання про час написання «Истории русов», а почасти й про автора її. – «Ювілейний збірник на пошану академіку М.С.Грушевському з нагоди його 60-річчя», К., ВУАН, 1928 р., т. 1, с. 286 – 291.

[Ершов А. Г.] Коли і хто написав Густинський літопис? – ЗНТШ, 1930 р., т. 100, с. 205 – 211.

[Ершов А. Г.] Матеріали до історії цін в лівобережній Україні 18 ст. – Бюллетень научно-исследовательской кафедры при Нежинском институте народного образования, 1924 г., № 1-2, с.

[Ершов А. Г.] Ніжинські цехи у 1 пол. 17 ст. – «Чернігів і північне Лівобережжя», К., ДВУ, 1928 р., с.

[Ершов А. Г.] Про літературні джерела історичних праць Ст.Лукомського. – Записки Ніжинського інституту народної освіти, 1928 р., т. 8, с. 105 – 116.

(1)