Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Баранович Лазар

Аннотация (на украинском языке):

(1620 – 1693 рр.) чернігівський архієпископ (1657 – 1693 рр.).

Биография (31 – 40 / 62)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Перетц В. Н.] «Filar wiary», вновь найденное сочинение Лазаря Барановича. – КС, 1898 г., № 7-8, с. 50 – 74.

[Перетц В. Н.] «Księga śmerci» архиепископа Лазаря Барановича. – КС, 1898 г., № 9, с. 225 – 233.

[Попов П. Н.] Панегірик Крщоновича Лазарю Барановичу – невідоме чернігівське видання 80-х років 17 ст. – «Ювілейний збірник на пошану акад.Дм.Багалія», К., 1927 р., с. 668 – 697.

[Радишевский Р. П.] Бароковий консептизм поезії Лазаря Барановича. – «Українське літературне бароко», К., Наукова думка, 1987 р., с. 156 – 177.

[Радишевский Р. П.] Давньоруські мотиви в поезії Лазаря Барановича. – «Писемність Київської Русі і становлення української літератури», К., Наукова думка, 1988 р., с. 244 – 272.

[Радишевский Р. П.] Лазар Баранович – український письменник і суспільно-політичний діяч 17 ст. в оцінці сучасників [І.Галятовського, Л.Крщоновича...]. – «Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов’янських народів», К., Наукова думка, 1988 р., с. 93 – 102.

[Роте Г.] Vom Barock Klassicismus in der polnischen Dichtung der Ukraine Lazar Baranovyč und Jan Ornowski. – «Necessitas et ars», Warszawa, 1993, t. 1, s.

(4)